Aktif bir uygulama veya farklı platformlar için size en uygun sunucuyu bırakın, seçmeniz konusunda yıllardır birikim dolu tecrübemiz ile beraber seçelim. Mevcut yapınız dışında ise Türk Telekom bünyesinde platform tercih edecek olursanız, sizlere fiziksel veya sanal sunucu olarak Telekom omurgasına doğrudan bağlı güvenli ve güvenilir kişiler sorumluluğunda,  gereksinimlerinize yönelik çeşitli hızlarda veya kapasitelerde bu hizmeti sunmaktayız. Özellikle zaman ve işgücü olarak bakıldığında Zemin bilgisayar Sunucu yönetim ekibi birçok tasarruf tedbirini sunacak ve hayata geçirecektir.